Võ Thần Tam Quốc Private Việt Hóa
开心斗三国

Võ Thần Tam Quốc Private Việt Hóa

MAX VIP18 + 1.000 tệ + 58.888 KNB + 588 vạn vàng + vô hạn tài nguyên
DXChiến thuậtTam Quốc
Tỉ lệ nạp:1:1000Người chơi:44.130Kích thước:439.0MBNgày Open:29-09-2022
Hãy xem kỹ thông tin game để chơi game thuận lợi.
Hãy đọc kỹ thông tin game. Mạng kém thì fake sang china theo HD: ntbgame.com/speedcn,  Tải APP cho android mới nhất: APP BĂNG HỎA, ANDROID 14 tải phần mềm sau để chơi được game Link tải
Không tạo acc trong game, tạo acc game Băng Hỏa tại ntbgame.com/bh, tạo acc game Dongxi: https://ntbgame.net/blog/hdta. Nạp game tự động theo link: ntbgame.com/napgame
VIP IOS BĂNG HỎA = 60 , VIP IOS DONGXI = 40 tại https://ntbgame.net/blog/vipdx

Nhận 5 tệ cho tài khoản Băng Hỏa mới theo hướng dẫn NTBgame.com/bh, Các game Việt Hóa bị lỗi thì tải bản gốc china chơi qua hướng dẫn, sau đó mới tải lại bản Việt Hóa
- Anh em tạo tên nhân vật yêu cầu không dấu, không ký tự đặc biệt, để tiếng anh hoặc trung để tránh lỗi nạp không về nhân vật.
Ưu đãi

- Tặng MAX VIP18 + 1.000 tệ + 58.888 KNB + 588 vạn vàng + tặng lượt nạp miễn phí (qua chương 5)

- Nạp 288 tệ = 1m mở GMSHOP ngày nhận 3m knb

- Đăng nhập ngày 2 - 3 - 7 giải tỏa vô hạn tài nguyên; cấp 36 tặng tướng đỏ.

- Liên tục đăng nhập 30 ngày tặng 10.000 tệ, đăng nhập 50 ngày nhận tổng 12.000.000 KNB

 

Các gói ưu đãi

Các gói ưu đãi nổi bật:

- Thẻ tháng chí tôn 175K: mua nhận ngay 50K KNB, sau đó nhận 6K KNB/ngày

- Thẻ tháng 105K: mua nhận ngay 30K KNB, sau đó nhận 4K KNB/ngày


Đối với các game trên app Băng Hỏa, tất cả các gói ưu đãi đều được hiển thị trong game.

Phúc lợi nạp

Hoạt động tích nạp 1 (29/09 - 07/10):

- 100 tệ/ngày:võ tướng tiến giai đơn x100, võ tướng thăng tinh đơn x1000, pháp bảo tiến giai đơn x100, pháp bảo tiến hóa thạch x100

- 200 tệ/ngày:võ tướng tiến giai đơn x100, võ tướng thăng tinh đơn x1000, pháp bảo tiến giai đơn x100, pháp bảo tiến hóa thạch x100

- 500 tệ/ngày:võ tướng tiến giai đơn x300, võ tướng thăng tinh đơn x2000, pháp bảo tiến giai đơn x300, pháp bảo tiến hóa thạch x300

- 1.000 tệ/ngày:võ tướng tiến giai đơn x500, võ tướng thăng tinh đơn x4000, pháp bảo tiến giai đơn x500, pháp bảo tiến hóa thạch x700

- 2.000 tệ/ngày:võ tướng tiến giai đơn x1000, võ tướng thăng tinh đơn x6000, pháp bảo tiến giai đơn x1000, pháp bảo tiến hóa thạch x1000

- 3.000 tệ/ngày:võ tướng tiến giai đơn x1000, võ tướng thăng tinh đơn x6000, pháp bảo tiến giai đơn x3000, pháp bảo tiến hóa thạch x1500

- 5.000 tệ/ngày:võ tướng tiến giai đơn x2000, võ tướng thăng tinh đơn x10000, pháp bảo tiến giai đơn x15000, pháp bảo tiến hóa thạch x3000

- 10.000 tệ/ngày:võ tướng tiến giai đơn x5000, võ tướng thăng tinh đơn x30000, pháp bảo tiến giai đơn x30000, pháp bảo tiến hóa thạch x7500

- 20.000 tệ/ngày:võ tướng tiến giai đơn x10000, võ tướng thăng tinh đơn x40000, pháp bảo tiến giai đơn x50000, pháp bảo tiến hóa thạch x10000

Hoạt động tích nạp 2 (liên tục):

Trong thời gian hoạt động, người chơi có thể lựa chọn 1 phần thưởng cho mỗi 1.000 tệ tích nạp trong ngày (nạp 2.000 tệ/ngày thì chọn 3 phần thưởng, 5.000 tệ thì chọn 9 phần thưởng)

- Lựa chọn 1: pháp bảo chi linh x2

- Lựa chọn 2: binh phù chi linh x1

- Lựa chọn 3: sủng vật chi linh x2

- Lựa chọn 4: võ tướng tiến giai đơn x1000

- Lựa chọn 5: võ thần thăng tinh đơn x.1000

- Lựa chọn 6: cao cấp trang bị thăng tinh thạch x200

- Lựa chọn 7: hồng sắc binh pháp nhậm tuyển bao x8

- Lựa chọn 8: trung cấp thời trang cường hóa thạch x500 + cao cấp thời trang cường hóa thạch x490

- Lựa chọn 9: chanh sắc tọa kỵ nhậm tuyển bao x2

- Lựa chọn 10: chanh sắc thần binh nhậm tuyển bao x3

- Lựa chọn 11: chanh sắc pháp bảo nhậm tuyển bao x4

- Lựa chọn 12: chanh sắc phối sức nhậm tuyển bao  x10

Hoạt động Đặt tên máy chủ: 

Người chơi đạt tích túy tổng nạp 10.000 tệ sẽ được quyền đặt tên máy chủ đang chơi, đồng thời nhận thêm phần thưởng:

Cố định: Danh hiệu "Đỉnh Thiên Lập Địa"

Lựa chọn: hồng sắc võ thần nhậm tuyển bao  x1 hoặc hồng sắc võ tướng nhậm tuyển bao  x1

Tên máy chủ sau khi đổi sẽ được cố định trong 3 ngày, sau 3 ngày nếu có người chơi đạt tổng nạp 10.000 tệ và yêu cầu đổi tên thì tên máy chủ sẽ được thay đổi theo yêu cầu mới.

Bảng VIP

 皇族1 50

皇族2 100

皇族3 300

皇族4 600

皇族5 1000

皇族6 2000

皇族7 5000

皇族8 8000

皇族9 12000

皇族10 16000

皇族11 20000

Zalo hỗ trợ
Game nổi bật