Thiên Mệnh NTBgame Việt Hóa
天命(0氪送资源)

Thiên Mệnh NTBgame Việt Hóa

MAX VIP + 1.000 tệ + 10 triệu knb + 10 triệu bạc
DXThẻ bàiTiên hiệp
Tỉ lệ nạp:1:10000Người chơi:83.166Kích thước:172.5MBNgày Open:16-05-2022
Hãy xem kỹ thông tin game để chơi game thuận lợi.
Hãy đọc kỹ thông tin game. Mạng kém thì fake sang china theo HD: ntbgame.com/speedcn,  Tải APP cho android mới nhất: APP BĂNG HỎA, ANDROID 14 tải phần mềm sau để chơi được game Link tải
Không tạo acc trong game, tạo acc game Băng Hỏa tại ntbgame.com/bh, tạo acc game Dongxi: https://ntbgame.net/blog/hdta. Nạp game tự động theo link: ntbgame.com/napgame
VIP IOS BĂNG HỎA = 60 , VIP IOS DONGXI = 40 tại https://ntbgame.net/blog/vipdx

Nhận 5 tệ cho tài khoản Băng Hỏa mới theo hướng dẫn NTBgame.com/bh, Các game Việt Hóa bị lỗi thì tải bản gốc china chơi qua hướng dẫn, sau đó mới tải lại bản Việt Hóa
- Anh em tạo tên nhân vật yêu cầu không dấu, không ký tự đặc biệt, để tiếng anh hoặc trung để tránh lỗi nạp không về nhân vật.
Ưu đãi

- Tặng MAX VIP + 1.000 tệ + 10 triệu knb + 10 triệu bạc.

- Điểm danh, nhiệm vụ hàng ngày nhận thần du tệ, đổi đồ miễn phí trong shop.

- Hoạt động ingame phong phú, phần thưởng siêu hấp dẫn.

Phúc lợi nạp

Phản lợi mốc nạp trong ngày:

Đạt mốc 100-199 tệ, tặng thêm 60% knb
Đạt mốc 200-499 tệ, tặng thêm 80% knb
Đạt mốc 500-999 tệ, tặng thêm 100% knb
Đạt mốc 1000-1999 tệ, tặng thêm 150% knb
Đạt mốc 2000-2999 tệ, tặng thêm 200% knb
Đạt mốc 3000-4999 tệ, tặng thêm 250% knb
Đạt mốc 5000 tệ trở lên, tặng thêm 300% knb

Zalo hỗ trợ
Game nổi bật