Thần Ma 2D Private Việt Hóa
怒海争锋(GM内部送充)

Thần Ma 2D Private Việt Hóa

MAX VIP + 20.000 tệ + 88888 kim lôi + 888 vạn vàng
DXChiến thuậtTiên hiệp
Tỉ lệ nạp:1:500Người chơi:96.449Kích thước:491.6MBNgày Open:13-05-2022
Hãy xem kỹ thông tin game để chơi game thuận lợi.
Hãy đọc kỹ thông tin game. Mạng kém thì fake sang china theo HD: ntbgame.com/speedcn,  Tải APP cho android mới nhất: APP BĂNG HỎA, ANDROID 14 tải phần mềm sau để chơi được game Link tải
Không tạo acc trong game, tạo acc game Băng Hỏa tại ntbgame.com/bh, tạo acc game Dongxi: https://ntbgame.net/blog/hdta. Nạp game tự động theo link: ntbgame.com/napgame
VIP IOS BĂNG HỎA = 60 , VIP IOS DONGXI = 40 tại https://ntbgame.net/blog/vipdx

Nhận 5 tệ cho tài khoản Băng Hỏa mới theo hướng dẫn NTBgame.com/bh, Các game Việt Hóa bị lỗi thì tải bản gốc china chơi qua hướng dẫn, sau đó mới tải lại bản Việt Hóa
- Anh em tạo tên nhân vật yêu cầu không dấu, không ký tự đặc biệt, để tiếng anh hoặc trung để tránh lỗi nạp không về nhân vật.
Ưu đãi

- Tặng MAX VIP + 88888 kim ngọc + 888 vạn vàng. free all quà VIP lễ bao, nhận free thẻ 328 tệ

- Nạp 50k vô hạn kim tệ, 350k vô hạn thể lực, 2050k nhận vô hạn kim ngọc, Quỹ TT 350k nhận vô số hỗn độn tinh thạch + VP VIP.

- Thẻ tháng 100k mỗi ngày nhận 38k kim ngọc, thẻ tháng lớn 310k nhận mỗi ngày 99k kim ngọc

- Nạp gói hào hoa 310k mở trực tiếp mốc GM6, gói thần hành bé 310k, thần hành lớn 450k nhận ngay 10 ngày lữ trình tiến độ và vô số quà VIP + thẻ tệ.

- Nâng cấp + online nhận tổng lên tới 20.000 tệ, sử dụng tính cả các event nạp.

- Hoạt động ingame phong phú, phần thưởng hấp dẫn: thẻ tệ, vũ khí độc quyền, tướng truyền thuyết, nguyên liêu ...

 

BONUS mốc nạp trong ngày:

★100-499元返100%
★500-999元返150%
★1000-2999元返200%
★3000-5999元返250%
★6000-9999元返300%
★10000-19999元返400%
★20000元以上返600%

**** SIÊU BONUS ngày

- Nạp ngày 1150k nhận thêm bonus mảnh vạn năng *150, ngọc cấp 6 *1, đạo cụ bao *100

- Nạp ngày 2250k nhận thêm bonus (Chân tiên)mảnh vạn năng *150, ngọc cấp 6 *2, đạo cụ bao *200

- Nạp ngày 4500k nhận thêm bonus mảnh vạn năng thú hồn*150, ngọc cấp 6 *4, đạo cụ bao *300

- Nạp ngày 7000k nhận thêm bonus (Chân tiên)mảnh vạn năng *300, ngọc cấp 6 *6, đạo cụ bao *400

- Nạp ngày 10.500k nhận thêm bonus mảnh vạn năng thú hồn*300, ngọc cấp 6 *10, đạo cụ bao *500

- Nạp ngày 17.500k nhận thêm bonus (Chân tiên)mảnh vạn năng *500, mảnh vạn năng *500, ngọc cấp 6 *15, đạo cụ bao *700

- Nạp ngày 35.000k nhận thêm bonus (Chân tiên)mảnh vạn năng *1000, mảnh vạn năng *1000, ngọc cấp 6 *30, đạo cụ bao *1000

**** BONUS TỔNG NẠP NHIỀU NGÀY

- Nạp đủ 3m5 nhận thêm bonus thần binh tư chất 22  3 sao*1, kỳ ngọc bảo rương đỏ *1

- Nạp đủ 10m5 nhận thêm bonus mảnh vạn năng *999, Chân tiên mảnh vạn năng *999, thú hồn vạn năng *999

- Nạp đủ 17m5 nhận thêm bonus mảnh trận pháp đỏ tùy chọn * 1000, kỳ ngọc bảo rương đỏ *3

- Nạp đủ 35m nhận thêm bonus thần binh tư chất 26  3 sao*1, kỳ ngọc bảo rương đỏ *5, ngọc cấp 10 *5

- Nạp đủ 66m nhận thêm bonus thần binh tư chất 26  5 sao*1 tùy chọn, kỳ ngọc bảo rương đỏ *10, tự chọn thần ngọc *1

 

**** BONUS THÊM TÙY CHỌN KHI NẠP ĐỦ MỐC 3m5/ ngày

Được chọn 1 trong 14 phần quà sau (nạp đủ 7m chọn 2 lần, 17m5 chọn 3 lần, 35m chọn 4 lần)

1. pháp ngọc mảnh đỏ tùy chọn *300

2. mảnh vạn năng *200

3. Chân tiên mảnh vạn năng *200

4. thú hồn tài liệu rương *1500

5. 22 tiên hiệp mảnh tự chọn *100

6. 26 tiên hiệp mảnh tự chọn *60

7 ngọc cấp 7 tùy chọn *2

8 Liệt hỏa thạch *100

9 Pháp bảo rương *30

10 côn lôn phẩm *50

11 côn lôn thạch *200

12 tạo chùy *4

13 hắc hỏa thạch *120

14 bản nguyên thạch *200

Phúc lợi nạp

Phản lợi mốc nạp trong ngày:

★100-499元返100%
★500-999元返150%
★1000-2999元返200%
★3000-5999元返250%
★6000-9999元返300%
★10000-19999元返400%
★20000元以上返600%

**** SIÊU BONUS

- Nạp ngày 1150k nhận thêm bonus mảnh vạn năng *150, ngọc cấp 6 *1, đạo cụ bao *100

- Nạp ngày 2250k nhận thêm bonus (Chân tiên)mảnh vạn năng *150, ngọc cấp 6 *2, đạo cụ bao *200

- Nạp ngày 4500k nhận thêm bonus mảnh vạn năng thú hồn*150, ngọc cấp 6 *4, đạo cụ bao *300

- Nạp ngày 7000k nhận thêm bonus (Chân tiên)mảnh vạn năng *300, ngọc cấp 6 *6, đạo cụ bao *400

- Nạp ngày 10.500k nhận thêm bonus mảnh vạn năng thú hồn*300, ngọc cấp 6 *10, đạo cụ bao *500

- Nạp ngày 17.500k nhận thêm bonus (Chân tiên)mảnh vạn năng *500, mảnh vạn năng *500, ngọc cấp 6 *15, đạo cụ bao *700

- Nạp ngày 35.000k nhận thêm bonus (Chân tiên)mảnh vạn năng *1000, mảnh vạn năng *1000, ngọc cấp 6 *30, đạo cụ bao *1000

**** BONUS TỔNG NẠP NHIỀU NGÀY

- Nạp đủ 3m5 nhận thêm bonus thần binh tư chất 22  3 sao*1, kỳ ngọc bảo rương đỏ *1

- Nạp đủ 10m5 nhận thêm bonus mảnh vạn năng *999, Chân tiên mảnh vạn năng *999, thú hồn vạn năng *999

- Nạp đủ 17m5 nhận thêm bonus mảnh trận pháp đỏ tùy chọn * 1000, kỳ ngọc bảo rương đỏ *3

- Nạp đủ 35m nhận thêm bonus thần binh tư chất 26  3 sao*1, kỳ ngọc bảo rương đỏ *5, ngọc cấp 10 *5

- Nạp đủ 66m nhận thêm bonus thần binh tư chất 26  5 sao*1 tùy chọn, kỳ ngọc bảo rương đỏ *10, tự chọn thần ngọc *1

 

**** BONUS THÊM TÙY CHỌN KHI NẠP ĐỦ MỐC 3m5/ ngày

Được chọn 1 trong 14 phần quà sau (nạp đủ 7m chọn 2 lần, 17m5 chọn 3 lần, 35m chọn 4 lần)

1. pháp ngọc mảnh đỏ tùy chọn *300

2. mảnh vạn năng *200

3. Chân tiên mảnh vạn năng *200

4. thú hồn tài liệu rương *1500

5. 22 tiên hiệp mảnh tự chọn *100

6. 26 tiên hiệp mảnh tự chọn *60

7 ngọc cấp 7 tùy chọn *2

8 Liệt hỏa thạch *100

9 Pháp bảo rương *30

10 côn lôn phẩm *50

11 côn lôn thạch *200

12 tạo chùy *4

13 hắc hỏa thạch *120

14 bản nguyên thạch *200

Bảng VIP

Mỗi cấp GM ngày nhận free 100k lôi kim + VP VIP, reset shop GM vào 4h sáng hàng ngày

GM 3 online 120p nhận free

GM 4,5 online 2 ngày hoặc nạp 2400 tệ

GM 6 online 4 ngày hoặc nạp 4800 tệ (Nạp gói hào hoa 310k mở trực tiếp mốc GM6)

GM 7 online 7 ngày hoặc nạp 7200 tệ

GM 8 online 10 ngày hoặc nạp 10800 tệ

GM 9 online 14 ngày hoặc nạp 14400 tệ

GM 10 online 18 ngày hoặc nạp 18000 tệ

Zalo hỗ trợ
Game nổi bật