Siêu Thần Chiến Tướng 3D NTBgame Việt Hoá
群英之战(0.1折全金将刷充)

Siêu Thần Chiến Tướng 3D NTBgame Việt Hoá

Tặng VIP30 + 18k knb + Nạp giảm giá 99% các gói trong game, 350k=10k tệ
DXChiến thuậtThẻ bàiVõ Thuật
Tỉ lệ nạp:1:10Người chơi:879.322Kích thước:542.0MNgày Open:07-12-2023
Hãy xem kỹ thông tin game để chơi game thuận lợi.
Nạp game liên hệ:
Facebook: Nguyễn Thanh Bình & Tiến Trần
Zalo: 0373.556.066 & 0369.221.113
Hãy đọc kỹ thông tin game. Mạng kém thì fake sang china theo HD: ntbgame.com/speedcn,  Tải APP cho android mới nhất: APP BĂNG HỎA, ANDROID 14 tải phần mềm sau để chơi được game Link tải
Không tạo acc trong game, tạo acc game Băng Hỏa tại ntbgame.com/bh, tạo acc game Dongxi: https://ntbgame.net/blog/hdta. Nạp game tự động theo link: ntbgame.com/napgame
VIP IOS BĂNG HỎA = 60K , VIP IOS DONGXI = 40K tại https://ntbgame.net/blog/vipdx
Tuyển CTV game liên hệ zalo 037.355.6066 hoặc fb : https://www.facebook.com/soi.gianac.12
Nhận 5 tệ cho tài khoản Băng Hỏa mới theo hướng dẫn NTBgame.com/bh, Các game Việt Hóa bị lỗi thì tải bản gốc china chơi qua hướng dẫn, sau đó mới tải lại bản Việt Hóa
- Anh em tạo tên nhân vật yêu cầu không dấu, không ký tự đặc biệt, để tiếng anh hoặc trung để tránh lỗi nạp không về nhân vật.
Ưu đãi

- AI BỊ LỖI OUT GAME THÌ XÓA TẢI LẠI LÀ ĐƯỢC - Anh em đt tải bản china, máy ai root hoặc chơi giả lập thì tải việt hóa

- Tặng  VIP30 + 18k knb + Nạp giảm giá 99% các gói trong game, 350k=10k tệ

- Đăng nhập 7 ngày nhận tướng vàng +3 + 2k lượt quay

- Lên cấp nhận tổng 6m knb

 - Đăng nhập mỗi ngày nhận thẻ tệ, KNB, GM tệ, mảnh kim tướng và hàng loạt vật phẩm quý giá khác.

Screenshot_20231208-112116 Screenshot_20231208-112329 Screenshot_20231208-112953 Screenshot_20231208-112958 Screenshot_20231208-113010

Phúc lợi nạp

BONUS 1 Tổng nạp đạt mốc nhận:

vĩnh cửu luy sung 500: tứ tượng đan hạp *200, tự tuyển ám kim hồn hạp *200, bí chế khảo nhũ trư *20

vĩnh cửu luy sung 1000: tứ tượng đan hạp *400, tự tuyển ám kim hồn hạp *400, bí chế khảo nhũ trư *30

vĩnh cửu luy sung 2000: tứ tượng đan hạp *600, tự tuyển ám kim hồn hạp *600, bí chế khảo nhũ trư *50

vĩnh cửu luy sung 3000: tứ tượng đan hạp *800, tự tuyển ám kim hồn hạp *800, thì trang tấn thăng thạch *20

vĩnh cửu luy sung 4000: tứ tượng đan hạp *1200, tự tuyển ám kim hồn hạp *1200, thì trang tấn thăng thạch *20

vĩnh cửu luy sung 5000: tứ tượng đan hạp *2000, thất diệu thần vẫn cung toái phiến *1400, tứ thần xưng hào lễ bao *1

vĩnh cửu luy sung 6000: tứ tượng đan hạp *2500, cửu kiếp tru tiên kiếm toái phiến *1400, thì trang tấn thăng thạch *40

vĩnh cửu luy sung 8000: tứ tượng đan hạp *4000, thất diệu thần vẫn cung toái phiến *1800, thì trang tấn thăng thạch *80

vĩnh cửu luy sung 10000: tứ tượng đan hạp *6000, cửu kiếp tru tiên kiếm toái phiến *1800, tứ thần xưng hào lễ bao *1

vĩnh cửu luy sung 15000: tứ tượng đan hạp *10000, thất diệu thần vẫn cung toái phiến *2200, cửu kiếp tru tiên kiếm toái phiến *2200

vĩnh cửu luy sung 20000: tứ tượng đan hạp *20000, thất diệu thần vẫn cung toái phiến *2600, cửu kiếp tru tiên kiếm toái phiến *2600

BONUS NẠP 2: tổng nạp trong ngày đạt nhận, có thể chọn 1 trong các phương án dưới:

hoạt động thì gian: thủ phát ~ vĩnh cửu

【 tuyến hạ lễ bao A】

kim ngạch /RMB tưởng lệ

đan nhật luy sung 100: siêu thần kim tương hồn hạp *40, bí chế khảo nhũ trư *2, thì trang cường hóa thạch *4000

đan nhật luy sung 200: siêu thần kim tương hồn hạp *50, bí chế khảo nhũ trư *4, thì trang cường hóa thạch *4400

đan nhật luy sung 300: siêu thần kim tương hồn hạp *60, bí chế khảo nhũ trư *4, thì trang cường hóa thạch *4800

đan nhật luy sung 500: siêu thần kim tương hồn hạp *100, bí chế khảo nhũ trư *8, thì trang cường hóa thạch *9000

đan nhật luy sung 700: siêu thần kim tương hồn hạp *200, bí chế khảo nhũ trư *10, thì trang cường hóa thạch *10000

đan nhật luy sung 1000: siêu thần kim tương hồn hạp *240, bí chế khảo nhũ trư *20, thì trang cường hóa thạch *11000

 

【 tuyến hạ lễ bao B】

kim ngạch /RMB tưởng lệ

đan nhật luy sung 100: diệt thế kim tương hồn hạp *40, bí chế khảo nhũ trư *2, bảo vật tinh hoa *2400

đan nhật luy sung 200: diệt thế kim tương hồn hạp *50, bí chế khảo nhũ trư *4, bảo vật tinh hoa *2600

đan nhật luy sung 300: diệt thế kim tương hồn hạp *60, bí chế khảo nhũ trư *4, bảo vật tinh hoa *2800

đan nhật luy sung 500: diệt thế kim tương hồn hạp *100, bí chế khảo nhũ trư *8, bảo vật tinh hoa *5400

đan nhật luy sung 700: diệt thế kim tương hồn hạp *200, bí chế khảo nhũ trư *10, bảo vật tinh hoa *6000

đan nhật luy sung 1000: diệt thế kim tương hồn hạp *240, bí chế khảo nhũ trư *20, bảo vật tinh hoa *6600

【 tuyến hạ lễ bao C】

kim ngạch /RMB tưởng lệ

đan nhật luy sung 100: vô song kim tương hồn hạp *40, bí chế khảo nhũ trư *2, vũ tương đột phá đan *12000

đan nhật luy sung 200: vô song kim tương hồn hạp *50, bí chế khảo nhũ trư *4, vũ tương đột phá đan *13200

đan nhật luy sung 300: vô song kim tương hồn hạp *60, bí chế khảo nhũ trư *4, vũ tương đột phá đan *14400

đan nhật luy sung 500: vô song kim tương hồn hạp *100, bí chế khảo nhũ trư *8, vũ tương đột phá đan *27000

đan nhật luy sung 700: vô song kim tương hồn hạp *200, bí chế khảo nhũ trư *10, vũ tương đột phá đan *30000

đan nhật luy sung 1000: vô song kim tương hồn hạp *240, bí chế khảo nhũ trư *20, vũ tương đột phá đan *33000

【 tuyến hạ lễ bao D】

kim ngạch /RMB tưởng lệ

đan nhật luy sung 100: quang hoàn kim tương hồn hạp *40, bí chế khảo nhũ trư *2, vũ tương bồi dưỡng đan *2400

đan nhật luy sung 200: quang hoàn kim tương hồn hạp *50, bí chế khảo nhũ trư *4, vũ tương bồi dưỡng đan *2600

đan nhật luy sung 300: quang hoàn kim tương hồn hạp *60, bí chế khảo nhũ trư *4, vũ tương bồi dưỡng đan *2800

đan nhật luy sung 500: quang hoàn kim tương hồn hạp *100, bí chế khảo nhũ trư *8, vũ tương bồi dưỡng đan *5400

đan nhật luy sung 700: quang hoàn kim tương hồn hạp *200, bí chế khảo nhũ trư *10, vũ tương bồi dưỡng đan *6000

đan nhật luy sung 1000: quang hoàn kim tương hồn hạp *240, bí chế khảo nhũ trư *20, vũ tương bồi dưỡng đan *6600

【 tuyến hạ lễ bao E】

kim ngạch /RMB tưởng lệ

đan nhật luy sung 100: trị liệu kim tương hồn hạp *40, bí chế khảo nhũ trư *2, vũ tương giác tỉnh đan *4000

đan nhật luy sung 200: trị liệu kim tương hồn hạp *50, bí chế khảo nhũ trư *4, vũ tương giác tỉnh đan *4400

đan nhật luy sung 300: trị liệu kim tương hồn hạp *60, bí chế khảo nhũ trư *4, vũ tương giác tỉnh đan *4800

đan nhật luy sung 500: trị liệu kim tương hồn hạp *100, bí chế khảo nhũ trư *8, vũ tương giác tỉnh đan *9000

đan nhật luy sung 700: trị liệu kim tương hồn hạp *200, bí chế khảo nhũ trư *10, vũ tương giác tỉnh đan *10000

đan nhật luy sung 1000: trị liệu kim tương hồn hạp *240, bí chế khảo nhũ trư *20, vũ tương giác tỉnh đan *11000

【 tuyến hạ lễ bao F】

kim ngạch /RMB tưởng lệ

đan nhật luy sung 100: loạn thế kim tương hồn hạp *40, bí chế khảo nhũ trư *2, luyện thể đan *2400

đan nhật luy sung 200: loạn thế kim tương hồn hạp *50, bí chế khảo nhũ trư *4, luyện thể đan *2600

đan nhật luy sung 300: loạn thế kim tương hồn hạp *60, bí chế khảo nhũ trư *4, luyện thể đan *2800

đan nhật luy sung 500: loạn thế kim tương hồn hạp *100, bí chế khảo nhũ trư *8, luyện thể đan *5400

đan nhật luy sung 700: loạn thế kim tương hồn hạp *200, bí chế khảo nhũ trư *10, luyện thể đan *6000

đan nhật luy sung 1000: loạn thế kim tương hồn hạp *240, bí chế khảo nhũ trư *20, luyện thể đan *6600

 

BONUS NẠP 3: trong 7 ngày mở sv mới nạp trong ngày nhận được, sau 7 ngày vô hiệu:

tân phục 7 thiên luy sung 200: trục lộc thần khí · tàn *1, hồng trang tinh luyện thạch *200, vũ tương kinh nghiệm thư ( siêu cấp )*100

tân phục 7 thiên luy sung 500: trục lộc thần khí · tàn *1, hồng trang tinh luyện thạch *300, vũ tương kinh nghiệm thư ( siêu cấp )*150

tân phục 7 thiên luy sung 800: trục lộc thần khí · tàn *2, hồng trang tinh luyện thạch *400, vũ tương kinh nghiệm thư ( siêu cấp )*200

tân phục 7 thiên luy sung 1000: trục lộc thần khí · tàn *2, hồng trang tinh luyện thạch *500, vũ tương kinh nghiệm thư ( siêu cấp )*250

tân phục 7 thiên luy sung 1500: trục lộc thần khí · tàn *3, hồng trang tinh luyện thạch *600, vũ tương kinh nghiệm thư ( siêu cấp )*300

tân phục 7 thiên luy sung 2000: trục lộc thần khí · tàn *3, hồng trang tinh luyện thạch *800, vũ tương kinh nghiệm thư ( siêu cấp )*400

tân phục 7 thiên luy sung 3000: trục lộc thần khí · tàn *4, hồng trang tinh luyện thạch *1000, vũ tương kinh nghiệm thư ( siêu cấp )*500

tân phục 7 thiên luy sung 4000: trục lộc thần khí · tàn *5, hồng trang tinh luyện thạch *1200, vũ tương kinh nghiệm thư ( siêu cấp )*600

tân phục 7 thiên luy sung 6000: trục lộc thần khí · tàn *8, hồng trang tinh luyện thạch *1600, vũ tương kinh nghiệm thư ( siêu cấp )*800

tân phục 7 thiên luy sung 8000: trục lộc thần khí · tàn *10, hồng trang tinh luyện thạch *2000, vũ tương kinh nghiệm thư ( siêu cấp )*1000

tân phục 7 thiên luy sung 10000: trục lộc thần khí · tàn *12, xưng hào - tân phục bá chủ *1, vũ tương kinh nghiệm thư ( siêu cấp )*2000

Zalo hỗ trợ
Game nổi bật