Pokemon Quân Đoàn NTBgame Việt Hóa
风之旅团(送满级GM)

Pokemon Quân Đoàn NTBgame Việt Hóa

VIP 15 + Free GM + 1.000 tệ + 1 triệu kim cương + Pokemon SS,SR,S
DXChiến thuậtPokemon
Tỉ lệ nạp:1:10000Người chơi:48.581Kích thước:481.6MBNgày Open:05-07-2022
Hãy xem kỹ thông tin game để chơi game thuận lợi.
Hãy đọc kỹ thông tin game. Mạng kém thì fake sang china theo HD: ntbgame.com/speedcn,  Tải APP cho android mới nhất: APP BĂNG HỎA, ANDROID 14 tải phần mềm sau để chơi được game Link tải
Không tạo acc trong game, tạo acc game Băng Hỏa tại ntbgame.com/bh, tạo acc game Dongxi: https://ntbgame.net/blog/hdta. Nạp game tự động theo link: ntbgame.com/napgame
VIP IOS BĂNG HỎA = 60 , VIP IOS DONGXI = 40 tại https://ntbgame.net/blog/vipdx

Nhận 5 tệ cho tài khoản Băng Hỏa mới theo hướng dẫn NTBgame.com/bh, Các game Việt Hóa bị lỗi thì tải bản gốc china chơi qua hướng dẫn, sau đó mới tải lại bản Việt Hóa
- Anh em tạo tên nhân vật yêu cầu không dấu, không ký tự đặc biệt, để tiếng anh hoặc trung để tránh lỗi nạp không về nhân vật.
Ưu đãi

- Tặng VIP 15 + 1.000 tệ + 1 triệu kim cương + 888.888 vàng + Pokemon SR,...

- Đặc quyền GMShop miễn phí, tăng cấp để kích hoạt

- Thẻ vĩnh viên 350K: mỗi ngày nhận 29000KC + mảnh pokemon SS + thần bí thủy tinh + siêu tiến hóa thạch

- Quỹ trưởng thành 350K: nhận theo cấp, tổng nhận 132 vạn kim cương

- Thẻ tháng 105K, thẻ quý 240K: nhận SLL kim cương và thần thạch mỗi ngày

- Quỹ cơ kim 128 - 450K: nhận tới hơn 1.000 tệ thẻ nạp, 680K kim cương

- Quỹ cơ kim 328 - 1.150K: nhận tới hơn 3.00 tệ thẻ nạp, 1.680K kim cương, SLL bách biến quái

- Nạp đầu 10 tệ (ngày đầu) có thể nhận SSR Hắc ám Mew-two

pokeqd-1 pokeqd-2 pokeqd-3

Phúc lợi nạp

Phản lợi mốc nạp trong ngày:

★100-499元返60%
★500-999元返80%
★1000-2999元返100%
★3000-4999元返150%
★5000-9999元返200%
★10000元以上返250%

 

Sự kiện ngoại tuyến đầu tiên của "Wind Tour Group (GM toàn cấp)" 7.5-7.11

Sự kiện offline đầu tiên của "Wind Tour Group -Send Full Level GM"

 

Thời gian sự kiện: 2022-7-05 0:00 đến 2022-7-1 1 23:59 Hình thức phân phối : Phân phối tự động vào ngày đầu tiên của sự kiện và đơn đăng ký dịch vụ khách hàng được gửi cho sự kiện thứ hai và thứ ba  


Hoạt động 1. Hoạt động nạp tiền offline Hình thức phân phối: Tự động phân phối vào tài khoản ngày hôm sau Hình thức: email để thanh toán, nạp tích lũy 100 tệ trong ngày: Nỗ lực đột phá Gói quà ngẫu nhiên * 50, Thẻ nâng cấp sao SS * 3, Thần khí đặc biệt Thẻ trải nghiệm * 500, Quái vật đa dạng SS * 20 , nạp tiền tích lũy 500 nhân dân tệ trong một ngày: Gói quà tặng ngẫu nhiên đột phá giá trị nỗ lực * 200, thẻ nâng cấp sao SSR * 3, tiền vàng * 10000000, Quái vật đa dạng SSR * 20 lần nạp tiền tích lũy của 1500 nhân dân tệ trong một ngày: Gói quà tặng ngẫu nhiên đột phá giá trị nỗ lực * 500, Thẻ nâng cấp sao SS * 10, Túi Rune hai sao màu cam ngẫu nhiên * 3, Quái vật đa dạng SS * 50 , nạp tiền tích lũy một ngày 3.000 nhân dân tệ: Nỗ lực Gói quà tặng ngẫu nhiên đột phá * 1000, Thẻ nâng cấp sao SSR * 10, Máy nâng cấp ngẫu nhiên * 1000, Quái vật đa dạng SSR * 50 , nạp tiền tích lũy 6.000 nhân dân tệ trong một ngày: Nỗ lực đột phá Gói quà tặng ngẫu nhiên * 2000, Thẻ nâng cấp sao SS * 20, Gói quà di động màu đỏ * 2, Quái vật đa dạng SS * 200 lần nạp tiền tích lũy trong một ngày 10.000 nhân dân tệ : Gói quà tặng ngẫu nhiên có giá trị nỗ lực * 3000, thẻ nâng cấp SSR * 20, thẻ dữ liệu * 60, quái vật đa dạng SSR * 200: Hoạt động này có thể được thu thập theo chu kỳ, cứ 10.000 là một chu kỳ, nạp trên 10.000 sẽ được tính từ 0 và có thể nhận lại phần thưởng sau khi đạt cấp độNhận xét 3: Hoạt động là nạp tích lũy, sau khi đạt cấp cao có thể nhận tất cả các phần thưởng cấp thấp Nhận xét 4: Do giới hạn của cơ chế lưu trữ dữ liệu, hồ sơ phân phối chiết khấu và hồ sơ xác minh chỉ được lưu giữ trong 10 ngày dữ liệu. được coi là đã được cấp chính xác

 

 

Hoạt động 2. Hình thức hoạt động nạp tiền tích lũy nhiều ngày tiền nạp tích lũy trong thời gian diễn ra sự kiệnhình thức tài khoản: gửi thư vào tài khoảnthông tin tài khoản dịch vụ khách hàng và thông tin vật phẩm đã chọn để đăng ký phân phối vàogửi: 2, Thẻ nâng cấp sao SS * 20 Số tiền nạp tích lũy trong sự kiện là 6888 nhân dân tệ: vật phẩm cầm tay màu đỏ túi quà tùy chọn * 1, túi điều ước ngôi sao đỏ 2 sao (tùy chọn) * 2 Trong thời gian diễn ra sự kiện, số tiền nạp tích lũy là 12.888 nhân dân tệ: Nỗ lực đột phá túi * 5000, thẻ thăng hạng sao SSR * 15, rune hai sao màu đỏ tùy chọn * 4 (không có chất lượng màu đỏ trong thông tin chi tiết, nếu không được chọn, điều ước hai sao màu đỏ mặc định * 4) được tích lũy trong sự kiện Nạp 18.888 nhân dân tệ: Giá trị nỗ lực túi đột phá * 8888, thẻ tăng sao SSR * 60, quái vật đa dạng SSR * 6000, gói quà tùy chọn mang theo màu đỏ * 3 Nhận xét hoạt động ngoại tuyến: Nhận xét 1: Tích lũy trong sự kiện, hạn ngạch sau khi sự kiện kết thúc rõ ràngNhận xét 2: Hoạt động là nạp tích lũy, sau khi đạt cấp cao có thể nhận tất cả các phần thưởng cấp thấp Nhận xét 3: Do hạn chế của cơ chế lưu trữ dữ liệu, hồ sơ phân phối chiết khấu và hồ sơ xác minh chỉ được lưu giữ trong 10 ngày dữ liệu. được coi là đã được cấp chính xác


Hoạt động 3. Quà tặng tùy chọn nạp tiền tích lũy trong một ngày (gửi đến bộ phận dịch vụ khách hàng để phân phối)

Đối với mỗi lần nạp tích lũy 500 nhân dân tệ trong một ngày, bạn có thể chọn một trong các mục sau: (Đối với mỗi lần nạp tích lũy 1.000 nhân dân tệ trong một ngày, bạn sẽ nhận được thêm một lựa chọn)

Mặt hàng 1: Đá thần * 88

Mặt hàng 2: Kim cương * 188888

Vật phẩm 3: T. Thẻ EXP Elf * 500

Mặt hàng 4: Đồng xu vàng * 10000000

Vật phẩm 5: Đá siêu tiến hóa * 1000

Mặt hàng 6: Silver Feather * 1000

Vật phẩm 7: Pha lê bí ẩn * 1000

Mặt hàng 8: Power Stone · Đỏ * 200

Mặt hàng 9: Thẻ ngôi sao đang lên SSR * 2

Mặt hàng 10: Gói quà tặng ngẫu nhiên đột phá giá trị nỗ lực * 100

Mặt hàng 11: Túi rune ngẫu nhiên hai sao màu đỏ * 1

Vật phẩm 12: Đá tinh luyện Rune * 200

Vật phẩm 13: Đá nâng cấp tạo tác * 300

Mặt hàng 14: Túi rune ngẫu nhiên hai sao màu cam * 3

Mặt hàng 15: Năng lượng khuếch đại * 200

Mục 16: Kinh nghiệm nâng cao Rune * 10

Vật phẩm 17: Vật phẩm mang theo kinh nghiệm màu đỏ * 10

Mặt hàng 18: Giá trị nấu chảy * 20000

Vật phẩm 19: Mảnh trang bị vàng * 150

Mặt hàng 20: Bộ tăng cường ngẫu nhiên * 300

 


Ghi chú: 1. Nếu người chơi không chọn, lựa chọn mặc định là phát ra đá thần * 88 2. Do hạn chế của cơ chế lưu trữ dữ liệu, hồ sơ phân phối giảm giá và hồ sơ xác minh chỉ được giữ lại trong 10 ngày dữ liệu. vấn đề

Bảng VIP
VIPNhân dân tệ
GM110 (cấp 50 kích hoạt)
GM2100 (cấp 80 kích hoạt)
GM3300 (cấp 90 kích hoạt)
GM4600 (cấp 95 kích hoạt)
GM51200 (cấp 100 kích hoạt)
GM63000 (cấp 110 kích hoạt)
GM75000 (cấp 115 kích hoạt)
GM88000 (cấp 125 kích hoạt)
GM912000 (cấp 130 kích hoạt)
GM1020000 (cấp 140 kích hoạt)
Zalo hỗ trợ
Game nổi bật