One Punch Man NTBgame Eng UR

One Punch Man NTBgame Eng UR

dola *10.888, kim cương *6.888, vàng *1.288.888, Fubuki ssr, vé tím *138, vé đỏ *138, vé vàng *138, quái nhân tiến hóa thạch *3, anh hùng tiến hóa thạch *3, phối kiện bổ cấp khoán *58, thăng tinh bổ cấp khoản *58
Chiến thuậtTruyện tranhHoạt hình
Tỉ lệ nạp:1:20Người chơi:661.020Kích thước:2GBNgày Open:29-12-2023
Hãy xem kỹ thông tin game để chơi game thuận lợi.
Nạp game liên hệ:
Facebook: Nguyễn Thanh Bình & Tiến Trần
Zalo: 0373.556.066 & 0369.221.113
Hãy đọc kỹ thông tin game. Mạng kém thì fake sang china theo HD: ntbgame.com/speedcn,  Tải APP cho android mới nhất: APP BĂNG HỎA, ANDROID 14 tải phần mềm sau để chơi được game Link tải
Không tạo acc trong game, tạo acc game Băng Hỏa tại ntbgame.com/bh, tạo acc game Dongxi: https://ntbgame.net/blog/hdta. Nạp game tự động theo link: ntbgame.com/napgame
VIP IOS BĂNG HỎA = 60K , VIP IOS DONGXI = 40K tại https://ntbgame.net/blog/vipdx
Tuyển CTV game liên hệ zalo 037.355.6066 hoặc fb : https://www.facebook.com/soi.gianac.12
Nhận 5 tệ cho tài khoản Băng Hỏa mới theo hướng dẫn NTBgame.com/bh, Các game Việt Hóa bị lỗi thì tải bản gốc china chơi qua hướng dẫn, sau đó mới tải lại bản Việt Hóa
- Anh em tạo tên nhân vật yêu cầu không dấu, không ký tự đặc biệt, để tiếng anh hoặc trung để tránh lỗi nạp không về nhân vật.
Ưu đãi

13:00 25/2/2024 OPEN S8 

Hướng dẫn tạo tài khoản: https://ntbgame.net/blog/ttopmvh

- Quà tân thủ: dola *10.888, kim cương *6.888, vàng *1.288.888, Fubuki ssr, vé tím *138, vé đỏ *138, vé vàng *138, quái nhân tiến hóa thạch *3, anh hùng tiến hóa thạch *3, phối kiện bổ cấp khoán *58, thăng tinh bổ cấp khoản *58

- Video hướng dẫn nâng tướng UR: https://youtu.be/arqIidbYfWE

opm-4opm-tt opm-1 opm-3

Các gói ưu đãi

【Gói EXP = 98 tệ】: 60K exp (1 gói là lên 6x luôn) (giới hạn mua 3 gói/ 7 ngày)

【Gói tổ chức = 68 tệ】: dola *600 , vàng *60K, bằng chứng tạo guild *1, bình exp (đại) *18, vé đỏ *20, hình tượng tạp tùy cơ bao *1, năng lượng bổng III*6 (1 gói/tài khoản)

【Thể lực lễ bao = 28 tệ】: thể lực (stamina) *270, exp bottle II *60, cấp 3 ấn ký bảo rương *1, vàng **30w

【Vạn năng lễ bao = 688 tệ】: rương mảnh vạn năng SSR *100, vàng *200w

【Gói tùy chọn SSR = 68 tệ】: 1 tướng SSR tùy chọn, dola *188 , vé đỏ *10, vàng *10K (5 lần/ngày)

【Gói UR tiến hóa thạch = 168 tệ】: Chọn 1 trong 2: UR anh hùng tiến hóa thạch *1 hoặc UR quái nhân tiến hóa thạch *1 (8 lần/ngày) (choose UR Hero Evolution Stone *1 or UR Monster Evolution Stone *1)

【Gói tiến hóa thạch = 38 tệ】: Chọn 1 trong 2: Anh hùng tiến hóa thạch *1 hoặc Quái nhân tiến hóa thạch *1 (20 lần/ngày) (choose Hero Evolution Stone *1 or Monster Evolution Stone *1)

*** Gói nạp tình nhân quay lại

【Geryganshoop phản tràng lễ bao = 188 tệ(5 gói/account)

Geryganshoop giác tỉnh thạch *1, mảnh Geryganshoop *12, vàng *200W

【Gouketsu phản tràng lễ bao = 188 tệ(5 gói/account)

Gouketsu giác tỉnh thạch *1, mảnh Gouketsu *12, vàng *200W

【Psykos phản tràng lễ bao = 188 tệ(5 gói/account)

Psykos giác tỉnh thạch *1, mảnh Psykos *12, vàng *200W

【Geryganshoop STK phản tràng lễ bao = 88 tệ(10 gói/account)

mảnh STK Geryganshoop *30, mảnh Geryganshoop *15, thẻ tăng sao *10

【Psykos STK phản tràng lễ bao = 88 tệ(10 gói/account)

mảnh STK Psykos *30, mảnh Psykos *15, thẻ tăng sao *10

【Gouketsu STK phản tràng lễ bao = 88 tệ(10 gói/account)

mảnh STK hào kiệt kiên chưởng *30, mảnh Gouketsu *15, thẻ tăng sao *10

*** Gói nạp tết nguyên đán

【Nguyên đán chiêu mộ lễ bao = 168 tệ(5 gói/ngày)

vé đen *68 (limited vourcher), vé đỏ *88 (elite voucher), năng lượng bổng II*5, vàng *100W

【Nguyên đán trừu tưởng lễ bao = 88 tệ(5 gói/ngày)

vé tím *68 (superb voucher), vé đỏ *88 (elite voucher), vé vàng *88 (epic voucher), năng lượng bổng II*2, vàng *30W

【Khoách triển trừu tưởng lễ bao = 238 tệ(5 gói/ngày)

tinh luyện bổ cấp khoán *60, phối kiện bổ cấp khoán *60, exp soda III *30, vàng *150W

【Drive Knight giác tỉnh lễ bao = 588 tệ(5 gói/7 ngày)

Drive Knight giác tỉnh thạch *1 (Drive Knight ssr+ awaken stone), mảnh Drive Knight *25, mảnh Drive Knight tím *15, anh hùng hạch năng *10, S cấp huy chương II *1, vàng *120W

【SSR+ Drive Knight STK (Drive Knight SSR+ Keepsake) = 388 tệ

Mặt nạ cơ động *1 (Ascend Drive Mask), S cấp huy chương II*1, thăng tinh tạp *60, exp soda II *80, vàng *120W

【Khoách triển cường hóa lễ bao = 68 tệ

khoách triển kinh nghiệm tạp *150, khoách triển tụ năng tạp *20, vàng *60W

【Khoách triển tiến giai lễ bao = 168 tệ

mảnh siêu phàm đồ chỉ *20 (up trang bị lên đỏ siêu VIP), dung hợp tề *100, vàng *160W

*** Các gói thẻ tháng:

Quà thẻ tháng nhận 1 lần/ngày, liên tục 30 ngày kể từ ngày mua, ngày mới reset lúc 23:00 GMT+7, ngày nào quên nhận sẽ mất không thể nhận lại.

Link nhận quà thẻ tháng: https://pay.yqcrsysf.com/player/card

【Flash card (15 ngày) = 128 tệ
Mua nhận ngay: Flashy Flash giác tỉnh thạch (awaken ssr+ stone) *1, mảnh Flashy Flash SSR+ *20, mảnh hồn tím Flashy Flash SSR+ *10, anh hùng hạch năng *5, S cấp huy chương I *2

Mỗi ngày nhận quà: mảnh Flashy Flash SSR+ *2, Gear exp card *35, hi hữu tùy cơ tạp bao *1, anh hùng sơ cấp thiên phú bao *20, exp bottle II *20, chuyên thuộc kỹ năng thư tùy cơ tương *15, tinh anh chiêu mộ khoán *2

【Thẻ tháng 1 = 88 tệ
Mua nhận ngay: dola *500, Bang giác tỉnh thạch (Sliverfang awaken ssr+ stone), khung avata tinh xảo III

Mỗi ngày nhận quà: dola *200, vàng *10W, vé tím *5 , vé đỏ *5 , văn chương bổ cấp khoán *2, phối kiện bổ cấp khoán *2, thẻ reset shop *5, tình báo *5, mảnh anh hùng SSR vạn năng *2, exp bottle II *5

【Thẻ tháng 2 = 188 tệ
Mua nhận ngay: dola *1200, Gouketsu giác tỉnh thạch *1 (awaken ssr+ stone), khung avata điển tàng III

Mỗi ngày nhận quà: dola *260, vàng *15W, vé tím *12 , vé đỏ *12 , văn chương bổ cấp khoán *5, phối kiện bổ cấp khoán *5, thẻ reset shop *8, tình báo *8, mảnh anh hùng SSR vạn năng *5, exp bottle II *10

【Thẻ tháng 3 = 388 tệ
Mua nhận ngay: dola *3000, Psykos giác tỉnh thạch *1 (awaken ssr+ stone), khung avata đặc chế III*1

Mỗi ngày nhận quà: dola *350, vàng *20W, vé tím *20 , vé đỏ *20, văn chương bổ cấp khoán *12, phối kiện bổ cấp khoán *12, thẻ reset shop *12, tình báo *10, mảnh vạn năng SSR quái nhân *10, exp bottle II *15

【Thẻ tháng 4 = 888 tệ
Mua nhận ngay: dola *8888, Drive Knight giác tỉnh thạch *2 (Drive Knight awaken ssr+ stone), khung avata đặc chế IV*1, rương hình tượng Ⅶ*1

Mỗi ngày nhận quà: dola *420, vàng *25W, vé tím *25, vé đỏ *25, văn chương bổ cấp khoán *18, phối kiện bổ cấp khoán *18, thẻ reset shop *18, tình báo *18, mảnh vạn năng SSR quái nhân *15, exp bottle II *25

---

pack-1 pack-2 pack-3 pack-4

【Samurai Nguyên tử (Atomic Samurai) giác tỉnh lễ bao = 168 tệ(3 gói/7 ngày)

Samurai Nguyên tử giác tỉnh thạch *1 (Atomic Samurai ssr+ awaken stone), mảnh SSR+ Samurai Nguyên Tử *25, mảnh hồn tím SSR+ Samurai Nguyên Tử *15,  anh hùng hạch năng *10,  S cấp huy chương I*5    

【Flashy Flash giác tỉnh lễ bao = 168 tệ(3 gói/7 ngày)

Flashy Flash giác tỉnh thạch *1 (Flashy Flash ssr+ awaken stone), mảnh SSR+ Flashy Flash *25, mảnh hồn tím SSR+ Flashy Flash*15, anh hùng hạch năng *10, S cấp huy chương II*5

【Garou giác tỉnh lễ bao = 168 tệ(3 gói/7 ngày)

Garou giác tỉnh thạch *1 (Garou ssr+ awaken stone), mảnh SSR+ Garou *25, mảnh hồn tím SSR+ Garou *15, anh hùng hạch năng *10, vũ đạo gia huy chương *5

【Chày sắt (Metal Bat) giác tỉnh lễ bao = 168 tệ(3 gói/7 ngày)

Chày sắt giác tỉnh thạch *1 (Meta Bat ssr+ awaken stone), mảnh SSR+ Metal Bat *25, mảnh hồn tím SSR+ Metal bat *15, anh hùng hạch năng *10, S Cấp huy chương I*5

【KING giác tỉnh lễ bao = 168 tệ(3 gói/7 ngày)

KING giác tỉnh thạch *1 (KING ssr+ awaken stone), mảnh SSR+ KING *25, mảnh hồn tím SSR+ KING *15, anh hùng hạch năng *10, S cấp huy chương II*5

【Kabuto giác tỉnh lễ bao = 168 tệ(3 gói/7 ngày)

Kabuto giác tỉnh thạch *1 (Kabuto ssr+ awaken stone), mảnh SSR+ Kabuto *25, mảnh hồn tím SSR+ Kabuto *15, anh hùng hạch năng *10, long cấp huy chương *5

【SSR+ Đồng Đế STK (Child Emperor SSR+ Keepsake) = 388 tệ(5 gói/tài khoản)

Cẩu Hiệp Cơ Khí Nhân *1 (Underdog Man Robot), thẻ tăng sao *60, vàng *120W

【SSR+ Samurai Nguyên tử (Atomic Samurai SSR+ Keepsake) = 388 tệ(5 gói/tài khoản)

Võ sĩ bội đao *1 (Wakizashi), thẻ tăng sao *60, exp bottle II *80, vàng *120W

【SSR+ Geryganshoop STK (Geryganshoop SSR+ Keepsake) = 388 tệ(5 gói/tài khoản)

Niệm Lực Xúc Thủ *1 (Telekinetic Tentacle), thẻ tăng sao *60, exp bottle II *80, vàng *120W

【SSR+ Flashy Flash STK (Flashy Flash SSR+ Keepsake) = 388 tệ(5 gói/tài khoản)

Thiểm Quang Phát Sức *1 (Ascend Flash Barrette), thẻ tăng sao *60, exp bottle II *80, vàng *120W

【SSR+ Garou STK (Garou SSR+ Keepsake) = 388 tệ(5 gói/tài khoản)

Anh Hùng Đại Toàn *1 (Hero Encyclopedia), thẻ tăng sao *60, exp bottle II *80, vàng *120W

【SSR+ Gouketsu STK (Gouketsu SSR+ Keepsake) = 388 tệ(5 gói/tài khoản)

Gouketsu Kiên Chưởng *1 (Gouketsu Palm), thẻ tăng sao *60, exp bottle II *80, vàng *120W

【SSR+ Chày sắt STK (Metal Bat SSR+ Keepsake) = 388 tệ】(5 gói/tài khoản)

Cao giáo chế phục *1 (Metal Bat SSR+ Keepsake) , thẻ tăng sao *60, vàng *120W

【SSR+KING STK  (KING SSR+ Keepsake) = 388 tệ】(5 gói/tài khoản)

Loa của King *1 (KING SSR+ Keepsake) , thẻ tăng sao *60, vàng *120W

【SSR+ Kabuto STK (Kabuto SSR+ Keepsake) = 388 tệ】(5 gói/tài khoản)

Sừng Kabuto *1 (Kabuto SSR+ Keepsake), thẻ tăng sao *60, vàng *120W

【Tinh phiến tinh hạch ưu huệ lễ bao = 188 tệ(3 gói/7 ngày)

dola *1288, tinh phiến *2000, tinh hạch *1100 

【Tinh phiến tinh hạch siêu cấp lễ bao = 488 tệ(3 gói/7 ngày)

dola *2888, tinh phiến *5000, tinh hạch *2500 

【Hoàn nguyên tạp (reset hero) lễ bao = 38 tệ: hoàn nguyên tạp *3, vàng *20w

【Tiềm năng kích phát sơ cấp lễ bao = 38 tệ(3 gói/7 ngày)

vàng *20w, sơ cấp từ bàn nhậm tuyển tương *50, hạch năng tùy cơ tương *8

【Tiềm năng kích phát trung cấp lễ bao = 128 tệ(3 gói/7 ngày)

vàng *50w, trung cấp từ bàn nhậm tuyển tương, hạch năng tùy cơ tương *30

【Tiềm năng kích phát cao cấp lễ bao = 328 tệ(3 gói/7 ngày)

vàng *100w, cao cấp từ bàn nhậm tuyển tương, hạch năng tùy cơ tương *60

【Huy chương nhậm tuyển lễ bao = 60 tệ(3 gói/7 ngày)

cao cấp huy chương nhậm tuyển tương *120, exp bottle II *80

【Tăng phúc tài liệu chiết khấu lễ bao = 58 tệ: dola *388, tăng phúc cải tạo nhậm tuyển tương *168

【Thiểm quang khoách triển (Flash Gear) lễ bao = 588 tệ(2 gói/ngày)

Thiểm quang khoách triển bảo tương *4 (trang bị cam 2 dòng bộ Flash), vàng *200W

【Ma thuật khoách triển (Magic Gear) lễ bao = 188 tệ(2 gói/ngày)

Ma thuật khoách triển tùy cơ tương *4 (mở ngẫu nhiên 1 trang bị cam 2 dòng bộ Magic), vàng *100W

【Kỳ ngọc sơ cấp lễ bao = 38 tệ(5 gói/7 ngày)

vàng *30W, saitama coins *750, saitama talent point *3, rương mảnh SSR vạn năng *1, exp bottle II *80

【Kỳ ngọc trung cấp lễ bao = 118 tệ(5 gói/7 ngày)

vàng *80W, saitama coins *3000, saitama talent point *12, rương mảnh SSR vạn năng *4, exp bottle II *120

【Kỳ ngọc cao cấp lễ bao = 298 tệ(5 gói/7 ngày)

vàng *250W, saitama coins *7500, saitama talent point *30, rương mảnh SSR vạn năng *10, exp bottle II *300

【Chiến thuật tùy cơ tương lễ bao = 288 tệ(mở chiến thuật công năng có thể mua)

thuyết minh: mỗi cá tùy cơ tương tùy cơ khai nhất cá hi hữu chiến thuật tạp

hi hữu chiến thuật tùy cơ tương *10, vàng *80W

【Chiến thuật tùy cơ tương lễ bao = 688 tệ(mở chiến thuật công năng hậu có thể mua)

thuyết minh: mỗi cá tùy cơ tương tùy cơ khai nhất cá trác việt chiến thuật tạp

trác việt chiến thuật tùy cơ tương *10, vàng *300W

---

【600 dola = 30 tệlần nạp đầu x2 (=1.200 dola = 12K kim cương)
【2.000 dola = 100 tệlần nạp đầu x2 (=4.000 dola = 40K kim cương)
【4.000 dola = 200 tệlần nạp đầu x2 (=8.000 dola = 80K kim cương)
【10.000 dola = 500 tệlần nạp đầu x2 (=20.000 dola = 200K kim cương)
【20.000 dola = 1000 tệlần nạp đầu x2 (=40.000 dola = 400K kim cương)
【40.000 dola = 2000 tệlần nạp đầu x2 (=80.000 dola = 800K kim cương)
【100.000 dola = 5000 tệlần nạp đầu x2 (=200.000 dola = 2000K kim cương)

---

【Quỹ trưởng thành (Growth fund) = 68 tệ】: nhận kim cương theo cấp, nhận full khi đạt 80

【Association Backup Card = 28 tệ(1 lần/server, hiện gói mới có thể mua)
khai thông kích hoạt - mã thượng lĩnh thủ 60 dola, vé đỏ *20 8 vạn vàng
du hí - phúc lợi - liên tục 30 thiên -
mỗi nhật lĩnh thủ tưởng lệ: toản thạch đẳng phúc lợi ( vật phẩm dữ số lượng tham khảo du hí vi chuẩn )

【Hero Backup Special = 98 tệ(1 lần/server, cần cấp 76)
khai thông kích hoạt - du hí - phúc lợi - cộng 201 cấp -
hoàn thành nhậm vụ mỗi đề thăng 1 cấp lĩnh thủ tưởng lệ: vàng tài liêu ẩm phẩm giác tỉnh thạch toái phiến đẳng phúc lợi ( vật phẩm dữ số lượng tham khảo du hí vi chuẩn )

【2-week Bonus = 28 tệ(1 lần/15 ngày, hiện gói mới có thể mua)
khai thông kích hoạt - du hí - phúc lợi - liên tục 14 thiên -
mỗi nhật lĩnh thủ tưởng lệ: thể lực *150 tinh anh chiêu mộ khoán *1 thẻ reset shop *1 vàng *5000( vật phẩm dữ số lượng tham khảo du hí vi chuẩn )

【 chiến thuật bổ cấp chung thân tạp = 68 tệ(1 lần/server, hiện gói mới có thể mua)
khai thông kích hoạt - du hí - phúc lợi - vĩnh cửu mỗi nhật lĩnh thủ tưởng lệ: chiến thuật bổ cấp khoán *1
mã thượng lĩnh thủ: chiến thuật bổ cấp khoán *10 tinh trí biên khuông Ⅱ*1 câu tổn chiến thuật tùy cơ tương *1( vật phẩm dữ số lượng tham khảo du hí vi chuẩn )

【Recruit Investment = 198 tệ(1 lần/server, hiện gói mới có thể mua)
khai thông kích hoạt - du hí - phúc lợi - lĩnh thủ phúc lợi - căn cư đẳng cấp lĩnh thủ toản thạch chiêu mộ khoán vàng ( vật phẩm hòa số lượng tham khảo du hí vi chuẩn )

【Supply Aid = 198 tệ】(1 lần/server, hiện gói mới có thể mua)
khai thông kích hoạt - du hí - phúc lợi - lĩnh thủ phúc lợi - căn cư đẳng cấp lĩnh thủ các chủng chiêu mộ khoán ( vật phẩm hòa số lượng tham khảo du hí vi chuẩn )

【 chung chương chung thân tạp = 128 tệ(1 lần/server, hiện gói mới có thể mua)
khai thông kích hoạt - du hí - phúc lợi - lĩnh thủ phúc lợi:
mã thượng lĩnh thủ văn chương bổ cấp quyển X10, bất diệt văn chương toàn năng X1, văn chương giác tỉnh thạch đầu X1
mỗi nhật lĩnh thủ văn chương bổ cấp khoán *1

Phúc lợi nạp

***Quà tích nạp trong ngày (tính tổng tích lũy tệ nạp trong 1 ngày, reset sau 22:59 giờ VN, đạt mốc cao sẽ nhận kèm cả quà mốc thấp)

Link nhận quà tích nạp: https://pay.yqcrsysf.com/player/reward

+ Nạp 100 tệ/ngày: 

vé đen *10, thẻ tăng sao *10, mảnh Gear cam *40, rương kỹ năng thư ngẫu nhiên *10, năng lượng bổng I*2, anh hùng trung cấp thiên phú bao *10, quái nhân trung cấp thiên phú bao *10, vàng *15W

+ Nạp 300 tệ/ngày: 

vé tím *10, cao cấp anh hùng gia thành khoán *10, khắc ấn tùy cơ tương *2, năng lượng bổng II*2, anh hùng trung cấp thiên phú bao *50, quái nhân trung cấp thiên phú bao *50, khắc ấn thăng giai thạch *1, vàng *50W

+ Nạp 800 tệ/ngày: 

văn chương bổ cấp khoán *10, SSR+ hình tượng tạp nhậm tuyển tương I*1, cao cấp quái nhân gia thành khoán *1, trác việt văn chương tùy cơ tương *1, văn chương giác tỉnh thạch *1, tinh phiến *300, tinh hạch *150, năng lượng bổng III*2, vàng *120W

+ Nạp 2000 tệ/ngày: 

SSR+ hình tượng tạp nhậm tuyển tương II*1, vương giả thiêu chiến khoán *10, văn chương giác tỉnh thạch *1, khắc ấn thăng giai thạch *1, mảnh siêu phàm đồ chỉ *20 (up trang bị lên đỏ siêu VIP), 5 cấp ấn ký nhậm tuyển tương *2, trác việt tăng phúc tạp nhậm tuyển *2, anh hùng cao cấp thiên phú bao *100, quái nhân cao cấp thiên phú bao *100, kim tệ *180W

+ Nạp 5000 tệ/ngày: 

SSR+ hình tượng tạp nhậm tuyển tương III*1, mảnh siêu phàm đồ chỉ *50 (up trang bị lên đỏ siêu VIP), tâm phiến I nhậm tuyển tương *50, tâm phiến II nhậm tuyển tương *50, ấn ký I nhậm tuyển tương *50, ấn ký II nhậm tuyển tương *50, nghiên cứu chi hồn nhậm tuyển tương *5, nghiên cứu hạch tâm nhậm tuyển tương *5, 7 cấp ấn ký nhậm tuyển tương *1, vàng *300W

---

***Quà tích nạp trọn đời (tính tổng tích lũy nạp tệ của nhân vật/server, chỉ nhận 1 lần khi đạt mốc trọn đời)

Link nhận quà tích nạp: https://pay.yqcrsysf.com/player/reward

+ Tổng nạp = 98 tệ: cao cấp huy chương tùy cơ tương *5, exp bottle I *10, Gear exp card *100, hi hữu tùy cơ tạp bao *1, vàng *6W

+ Tổng nạp = 288 tệ: vé đen *10, mảnh Fubuki SSR *10, cao cấp huy chương nhậm tuyển tương *20, vàng *20W

+ Tổng nạp = 688 tệ: vé đen *10, mảnh Fubuki SSR *20, cao cấp huy chương nhậm tuyển tương *20, vàng *20W

+ Tổng nạp = 1288 tệ: vé đen *10, Đồng đế giác tỉnh thạch *1 (Child Emperor SSR+ awaken stone), exp bottle I *30, vàng *30W

+ Tổng nạp = 2288 tệ: vé đen *10, mảnh Garou *50, cao cấp huy chương nhậm tuyển tương *25, cách đấu kỹ năng thư *50, vàng *50W

+ Tổng nạp = 2888 tệ: vé đen *10, mảnh Geryganshoop (mực) *50, siêu năng kỹ năng thư *50, vàng *60W

---

+ Tổng nạp = 3888 tệ
Boros SSR+ giác tỉnh thạch *1 (boros awaken ssr+ stone)
mảnh Garou *50
Xuy tuyết hạng liên (Fubuki SSR Keepsake) *2
thẻ tăng sao *60
exp bottle I *30
cao cấp huy chương nhậm tuyển tương *25
cách đấu kỹ năng thư *50  (grappler skill book)
vàng *80W
---
+ Tổng nạp = 5888 tệ
Chày SSR+ giác tỉnh thạch *1 (metal bat awaken ssr+ stone)
mảnh anh hùng SSR vạn năng *8 (hero SSR omni shard)
mảnh quái nhân SSR vạn năng *8 (monsterSSR omni shard)
mảnh gear cam *60
Gear exp card *300
exp Bottle III *28
vàng *100W
---
+ Tổng nạp = 8888 tệ
Kabuto SSR+ giác tỉnh thạch *1 (kabuto awaken ssr+ stone)
mảnh anh hùng SSR vạn năng *15 (hero SSR omni shard)
mảnh quái nhân SSR vạn năng *15 (monsterSSR omni shard)
exp Bottle III *30
cao cấp huy chương nhậm tuyển tương *25
cách đấu kỹ năng thư *50 (grappler skill book)
vàng *300W
---
+ Tổng nạp = 10888 tệ
Boros SSR+ giác tỉnh thạch *1 (boros awaken ssr+ stone)
Kabuto SSR+ giác tỉnh thạch *1 (kabuto awaken ssr+ stone)
KING SSR+ giác tỉnh thạch *1 (KING awaken ssr+ stone)
vé đen phi tiêu *10 (exclusive recruitment voucher)
vé tím *10 (superb voucher) 
exp Bottle III *30
cao cấp huy chương nhậm tuyển tương *25
cách đấu kỹ năng thư *50  (grappler skill book)
vàng *300W
---
+ Tổng nạp = 13888 tệ
Chày SSR+ giác tỉnh thạch *2 (metal bat awaken ssr+ stone)
Niệm lực xúc thủ *1 (Telekinetic Tentacle - Geryganshoop SSR+ Keepsake)
quái nhân tiến hóa thạch *4 (Monster Evolution stone)
vé đen phi tiêu *20 (exclusive recruitment voucher)
vé tím *20 (superb voucher) 
exp Bottle III *50
cao cấp huy chương nhậm tuyển tương *25
cách đấu kỹ năng thư *50  (grappler skill book)
vàng *500W
---
+ Tổng nạp = 16888 tệ
Geryganshoop (mực) SSR+ giác tỉnh thạch *2 (geryganshoop awaken ssr+ stone)
Niệm lực xúc thủ *3 (Telekinetic Tentacle - Geryganshoop SSR+ Keepsake)
quái nhân tiến hóa thạch *8 (Monster Evolution stone)
vé đen phi tiêu *50 (exclusive recruitment voucher)
vé tím *50 (superb voucher) 
exp Bottle III *100
chuyên thuộc kỹ năng thư tùy cơ tương *100
cao cấp huy chương nhậm tuyển tương *100
vàng *1000W
---
+ Tổng nạp = 19888 tệ
KING SSR+ giác tỉnh thạch *2 (KING awaken ssr+ stone)
Cao giáo chế phục *3 (Black Uniform - Metal bat Keepsake)
anh hùng tiến hóa thạch *12 (Hero Evolution stone)
vé đen phi tiêu *50 (exclusive recruitment voucher)
vé tím *50 (superb voucher) 
exp Bottle III *100
chuyên thuộc kỹ năng thư tùy cơ tương *100
cao cấp huy chương nhậm tuyển tương *100
vàng *1500W
---
+ Tổng nạp = 23888 tệ
Phượng SSR+ giác tỉnh thạch *1 (Phoenix Man awaken ssr+  stone)
Phượng hoàng linh vũ *1 (Ascend Phoenix Wing Feather - Phoenix Man Keepsake)
quái nhân tiến hóa thạch *5 (Monster Evolution stone)
SSR quái nhân vạn năng toái phiến *20 (SSR Monster Omnishard)
hoàn nguyên tạp *3 (Reversion Card)
phối kiện bổ cấp khoán *80
thăng tinh bổ cấp khoán *80
exp Bottle III *100
5 cấp ấn ký nhậm tuyển tương *1
năng lượng bổng III*10
kim tệ *1600W
---
+ Tổng nạp = 33888 tệ
Phượng SSR+ giác tỉnh thạch *2 (Phoenix Man awaken ssr+  stone)
phượng hoàng linh vũ *3 (Ascend Phoenix Wing Feather - Phoenix Man Keepsake)
quái nhân tiến hóa thạch *10 (Monster Evolution stone)
SSR quái nhân vạn năng toái phiến *25 (SSR Monster Omnishard)
hoàn nguyên tạp *5 (Reversion Card)
phối kiện bổ cấp khoán *90
thăng tinh bổ cấp khoán *90
exp Bottle III *120
5 cấp ấn ký nhậm tuyển tương *3
năng lượng bổng III*12
kim tệ *1700W
---
+ Tổng nạp = 43888 tệ
Groribas giác tỉnh thạch *1 (Groribas awaken ssr+  stone)
cường thực toan đạn *1 (Ascend Acid Bomb - Groribas Keepsake)
anh hùng tiến hóa thạch *12 (Hero Evolution stone)
SSR quái nhân vạn năng toái phiến *30 (SSR Monster Omnishard)
hoàn nguyên tạp *8 (Reversion Card)
văn chương bổ cấp khoán *80
chiến thuật bổ cấp khoán *80
exp Bottle III *100
6 cấp ấn ký nhậm tuyển tương *2
năng lượng bổng III*15
kim tệ *1800W
---
+ Tổng nạp = 53888 tệ
Groribas giác tỉnh thạch *2 (Groribas awaken ssr+  stone)
cường thực toan đạn *3 (Ascend Acid Bomb - Groribas Keepsake)
quái nhân tiến hóa thạch *12 (Monster Evolution stone)
SSR quái nhân vạn năng toái phiến *50 (SSR Monster Omnishard)
hoàn nguyên tạp *10 (Reversion Card)
văn chương bổ cấp khoán *100
chiến thuật bổ cấp khoán *100
exp Bottle III *100
7 cấp ấn ký nhậm tuyển tương *2
năng lượng bổng III*20
kim tệ *2000W
Bảng VIP
Hero SSR+Các gói hiện có

Drive Knight

SSR:【Gói tùy chọn SSR = 68 tệ】: 1 tướng SSR tùy chọn, dola *188 , vé đỏ *10, vàng *10K (5 lần/ngày)

Hồn (giác tỉnh thạch/awakening stone): 

【Drive Knight giác tỉnh lễ bao = 588 tệ】(5 gói/7 ngày)

Drive Knight giác tỉnh thạch *1 (Drive Knight ssr+ awaken stone), mảnh Drive Knight *25, mảnh Drive Knight tím *15, anh hùng hạch năng *10, S cấp huy chương II *1, vàng *120W

STK (Keepsake/weapons):

【SSR+ Drive Knight STK (Drive Knight SSR+ Keepsake) = 388 tệ】

Mặt nạ cơ động *1 (Ascend Drive Mask), S cấp huy chương II*1, thăng tinh tạp *60, exp bottle II *80, vàng *120W

Boros

SSR:【Gói tùy chọn SSR = 68 tệ】: 1 tướng SSR tùy chọn, dola *188 , vé đỏ *10, vàng *10K (5 lần/ngày)

Hồn (giác tỉnh thạch/awakening stone): quay vé tím hoặc quà tổng nạp 3.888 tệ

STK (Keepsake/weapons): updating

Phượng

Phoenix Man

SSR:【Gói tùy chọn SSR = 68 tệ】: 1 tướng SSR tùy chọn, dola *188 , vé đỏ *10, vàng *10K (5 lần/ngày)

Hồn (giác tỉnh thạch/awakening stone): quà tổng nạp 23.888 tệ và 33.888 tệ

STK (Keepsake/weapons): quà tổng nạp 23.888 tệ và 33.888 tệ

Groribas

SSR:【Gói tùy chọn SSR = 68 tệ】: 1 tướng SSR tùy chọn, dola *188 , vé đỏ *10, vàng *10K (5 lần/ngày)

Hồn (giác tỉnh thạch/awakening stone): quà tổng nạp 43.888 tệ và 53.888 tệ

STK (Keepsake/weapons): quà tổng nạp 43.888 tệ và 53.888 tệ

Flashy Flash

SSR:【Gói tùy chọn SSR = 68 tệ】: 1 tướng SSR tùy chọn, dola *188 , vé đỏ *10, vàng *10K (5 lần/ngày)

Hồn (giác tỉnh thạch/awakening stone): 

【Flashy Flash giác tỉnh lễ bao = 168 tệ】(3 gói/7 ngày)

Flashy Flash giác tỉnh thạch *1 (Flashy Flash ssr+ awaken stone), mảnh SSR+ Flashy Flash *25, mảnh hồn tím SSR+ Flashy Flash*15, anh hùng hạch năng *10, S cấp huy chương II*5

STK (Keepsake/weapons):

【SSR+ Flashy Flash STK (Flashy Flash SSR+ Keepsake) = 388 tệ】(5 gói/tài khoản)

Thiểm Quang Phát Sức *1 (Ascend Flash Barrette), thẻ tăng sao *60, exp bottle II *80, vàng *120W

Mực

Geryganshoop

SSR: event in game (Event->Recruit Perks)

Hồn (giác tỉnh thạch/awakening stone): quà tổng nạp 16.888 tệ

STK (Keepsake/weapons):

【SSR+ Geryganshoop STK (Geryganshoop SSR+ Keepsake) = 388 tệ】(5 gói/tài khoản)

Niệm Lực Xúc Thủ *1 (Telekinetic Tentacle), thẻ tăng sao *60, exp bottle II *80, vàng *120W

Psykos

SSR:【Gói tùy chọn SSR = 68 tệ】: 1 tướng SSR tùy chọn, dola *188 , vé đỏ *10, vàng *10K (5 lần/ngày)

Hồn (giác tỉnh thạch/awakening stone): 

【Thẻ tháng 3 = 388 tệ】
Mua nhận ngay: dola *3000, Psykos giác tỉnh thạch *1 (awaken ssr+ stone), khung avata đặc chế III*1

Mỗi ngày nhận quà: dola *350, vàng *20W, vé tím *20 , vé đỏ *20, văn chương bổ cấp khoán *12, phối kiện bổ cấp khoán *12, thẻ reset shop *12, tình báo *10, mảnh vạn năng SSR quái nhân *10, exp bottle II *15

STK (Keepsake/weapons): updating

Samurai Nguyên tử

Atomic Samurai

SSR:【Gói tùy chọn SSR = 68 tệ】: 1 tướng SSR tùy chọn, dola *188 , vé đỏ *10, vàng *10K (5 lần/ngày)

Hồn (giác tỉnh thạch/awakening stone): 

【Samurai Nguyên tử (Atomic Samurai) giác tỉnh lễ bao = 168 tệ】(3 gói/7 ngày)

Samurai Nguyên tử giác tỉnh thạch *1 (Atomic Samurai ssr+ awaken stone), mảnh SSR+ Samurai Nguyên Tử *25, mảnh hồn tím SSR+ Samurai Nguyên Tử *15,  anh hùng hạch năng *10,  S cấp huy chương I*5    

STK (Keepsake/weapons):

【SSR+ Samurai Nguyên tử (Atomic Samurai SSR+ Keepsake) = 388 tệ】(5 gói/tài khoản)

Võ sĩ bội đao *1 (Wakizashi), thẻ tăng sao *60, exp bottle II *80, vàng *120W

Chày sắt

Metal Bat

SSR:【Gói tùy chọn SSR = 68 tệ】: 1 tướng SSR tùy chọn, dola *188 , vé đỏ *10, vàng *10K (5 lần/ngày)

Hồn (giác tỉnh thạch/awakening stone): 

【Chày sắt (Metal Bat) giác tỉnh lễ bao = 168 tệ】(3 gói/7 ngày)

Chày sắt giác tỉnh thạch *1 (Meta Bat ssr+ awaken stone), mảnh SSR+ Metal Bat *25, mảnh hồn tím SSR+ Metal bat *15, anh hùng hạch năng *10, S Cấp huy chương I*5

STK (Keepsake/weapons):

【SSR+ Chày sắt STK (Metal Bat SSR+ Keepsake) = 388 tệ】(5 gói/tài khoản)

Cao giáo chế phục *1 (Metal Bat SSR+ Keepsake) , thẻ tăng sao *60, vàng *120W

KING

SSR:【Gói tùy chọn SSR = 68 tệ】: 1 tướng SSR tùy chọn, dola *188 , vé đỏ *10, vàng *10K (5 lần/ngày)

Hồn (giác tỉnh thạch/awakening stone): 

【KING giác tỉnh lễ bao = 168 tệ】(3 gói/7 ngày)

KING giác tỉnh thạch *1 (KING ssr+ awaken stone), mảnh SSR+ KING *25, mảnh hồn tím SSR+ KING *15, anh hùng hạch năng *10, S cấp huy chương II*5

STK (Keepsake/weapons):

【SSR+KING STK  (KING SSR+ Keepsake) = 388 tệ】(5 gói/tài khoản)

Loa của King *1 (KING SSR+ Keepsake) , thẻ tăng sao *60, vàng *120W

Kabuto

SSR:【Gói tùy chọn SSR = 68 tệ】: 1 tướng SSR tùy chọn, dola *188 , vé đỏ *10, vàng *10K (5 lần/ngày)

Hồn (giác tỉnh thạch/awakening stone): 

【Kabuto giác tỉnh lễ bao = 168 tệ】(3 gói/7 ngày)

Kabuto giác tỉnh thạch *1 (Kabuto ssr+ awaken stone), mảnh SSR+ Kabuto *25, mảnh hồn tím SSR+ Kabuto *15, anh hùng hạch năng *10, long cấp huy chương *5

STK (Keepsake/weapons):

【SSR+ Kabuto STK (Kabuto SSR+ Keepsake) = 388 tệ】(5 gói/tài khoản)

Sừng Kabuto *1 (Kabuto SSR+ Keepsake), thẻ tăng sao *60, vàng *120W

Garou

SSR:【Gói tùy chọn SSR = 68 tệ】: 1 tướng SSR tùy chọn, dola *188 , vé đỏ *10, vàng *10K (5 lần/ngày)

Hồn (giác tỉnh thạch/awakening stone): 

【Garou giác tỉnh lễ bao = 168 tệ】(3 gói/7 ngày)

Garou giác tỉnh thạch *1 (Garou ssr+ awaken stone), mảnh SSR+ Garou *25, mảnh hồn tím SSR+ Garou *15, anh hùng hạch năng *10, vũ đạo gia huy chương *5

STK (Keepsake/weapons):

【SSR+ Garou STK (Garou SSR+ Keepsake) = 388 tệ】(5 gói/tài khoản)

Anh Hùng Đại Toàn *1 (Hero Encyclopedia), thẻ tăng sao *60, exp bottle II *80, vàng *120W

Đồng Đế

Child Emperor

SSR:【Gói tùy chọn SSR = 68 tệ】: 1 tướng SSR tùy chọn, dola *188 , vé đỏ *10, vàng *10K (5 lần/ngày)

Hồn (giác tỉnh thạch/awakening stone): quay vé tím hoặc quà tổng nạp 1.288 tệ

STK (Keepsake/weapons):

【SSR+ Đồng Đế STK (Child Emperor SSR+ Keepsake) = 388 tệ】(5 gói/tài khoản)

Cẩu Hiệp Cơ Khí Nhân *1 (Underdog Man Robot), thẻ tăng sao *60, vàng *120W

Gouketsu

SSR:【Gói tùy chọn SSR = 68 tệ】: 1 tướng SSR tùy chọn, dola *188 , vé đỏ *10, vàng *10K (5 lần/ngày)

Hồn (giác tỉnh thạch/awakening stone): 

【Thẻ tháng 2 = 188 tệ】
Mua nhận ngay: dola *1200, Gouketsu giác tỉnh thạch *1 (awaken ssr+ stone), khung avata điển tàng III

Mỗi ngày nhận quà: dola *260, vàng *15W, vé tím *12 , vé đỏ *12 , văn chương bổ cấp khoán *5, phối kiện bổ cấp khoán *5, thẻ reset shop *8, tình báo *8, mảnh anh hùng SSR vạn năng *5, exp bottle II *10

STK (Keepsake/weapons): 

【SSR+ Gouketsu STK (Gouketsu SSR+ Keepsake) = 388 tệ】(5 gói/tài khoản)

Gouketsu Kiên Chưởng *1 (Gouketsu Palm), thẻ tăng sao *60, exp bottle II *80, vàng *120W

Zalo hỗ trợ
Game nổi bật