Long Tướng 3Q NTBgame Việt Hoá
卧龙三国(送魔化张飞)

Long Tướng 3Q NTBgame Việt Hoá

Tặng GM TOOL + Ma hóa Trương Phi
DXThẻ bàiTam Quốc
Tỉ lệ nạp:1:2000Người chơi:447.111Kích thước: 271.9MNgày Open:17-11-2022
Hãy xem kỹ thông tin game để chơi game thuận lợi.
Hãy đọc kỹ thông tin game. Mạng kém thì fake sang china theo HD: ntbgame.com/speedcn,  Tải APP cho android mới nhất: APP BĂNG HỎA, ANDROID 14 tải phần mềm sau để chơi được game Link tải
Không tạo acc trong game, tạo acc game Băng Hỏa tại ntbgame.com/bh, tạo acc game Dongxi: https://ntbgame.net/blog/hdta. Nạp game tự động theo link: ntbgame.com/napgame
VIP IOS BĂNG HỎA = 60 , VIP IOS DONGXI = 40 tại https://ntbgame.net/blog/vipdx

Nhận 5 tệ cho tài khoản Băng Hỏa mới theo hướng dẫn NTBgame.com/bh, Các game Việt Hóa bị lỗi thì tải bản gốc china chơi qua hướng dẫn, sau đó mới tải lại bản Việt Hóa
- Anh em tạo tên nhân vật yêu cầu không dấu, không ký tự đặc biệt, để tiếng anh hoặc trung để tránh lỗi nạp không về nhân vật.
Ưu đãi

Tặng GM TOOL + Ma hóa Trương Phi

Đi ải tặng SSS Lữ Bố

Online mỗi ngày nhận ưu đãi hấp dẫn 

Phúc lợi nạp

***Event nạp 1 nạp nhận thêm knb:

★100-299元返利30%
★300-599元返利45%
★600-999元返利60%
★1000-2999元返利80%
★3000-4999元返利100%
★5000-9999元返利150%
★10000-29999元返利200%
★30000元以上返利300%

*** Event nạp 2: Nạp ngày đủ mốc tệ nhận được thêm quà: (quà sẽ thay đổi theo event ib lại ad để check cụ thể)

đan nhật luy sung 300 nguyên: 6 giai bảo thạch hạp ( nhậm tuyển )*1, SS cấp vạn năng hồn thạch hạp *30, GM chiêu mộ lệnh *10
đan nhật luy sung 600 nguyên: 6 giai bảo thạch hạp ( nhậm tuyển )*1, vạn năng hồn thạch tự tuyển tương -SS*40, GM chiêu mộ lệnh 10
đan nhật luy sung 1000 nguyên: 7 giai bảo thạch hạp ( nhậm tuyển )*1, vạn năng hồn thạch tự tuyển tương -SS*50, GM chiêu mộ lệnh *10
đan nhật luy sung 3000 nguyên: ma hóa ◆8 giai bảo thạch hạp ( nhậm tuyển )*1, SSS cấp vạn năng hồn thạch hạp *100, GM chiêu mộ lệnh *30
đan nhật luy sung 5000 nguyên: ma hóa ◆8 giai bảo thạch hạp ( nhậm tuyển )*1, vạn năng hồn thạch tự tuyển tương -SSS*100, GM chiêu mộ lệnh *30
đan nhật luy sung 10000 nguyên: ma hóa ◆9 giai bảo thạch hạp ( nhậm tuyển )*1, vạn năng hồn thạch tự tuyển tương -SSS*150, GM chiêu mộ lệnh *60
đan nhật luy sung 20000 nguyên: ma hóa ◆10 giai bảo thạch hạp ( nhậm tuyển )*1, vạn năng hồn thạch tự tuyển tương -SSS*150, GM chiêu mộ lệnh *150

 

***event nạp 3:

Nạp trong ngày đủ 2k tệ nhận được 1 trong 18 phương án sau:.

phương án 1: giác tỉnh phù thạch *100

phương án 2: thiên mệnh nguyên thạch *35

phương án 3: 7 giai bảo thạch hạp ( nhậm tuyển )*1

phương án 4: GM chiêu mộ lệnh *20

phương án 5: SS cấp vạn năng hồn thạch hạp *100

phương án 6: SSS cấp vạn năng hồn thạch hạp *50

phương án 7: ma hóa ◆SS cấp vạn năng hồn thạch hạp *90

phương án 8: ma hóa ◆SSS cấp vạn năng hồn thạch hạp *45

phương án 9: chiến xa đồ tập ( nhậm tuyển )*30

phương án 10: siêu cấp chú linh tương *12

phương án 11: thiên tinh thạch bảo tương *50

phương án 12: chí tôn tọa kỵ tương ( nhậm tuyển )*15

phương án 13: thánh tập tọa kỵ tương ( nhậm tuyển )*8

phương án 14: chí tôn binh thư tương ( nhậm tuyển )*15

phương án 15: thánh tập binh thư tương ( nhậm tuyển )*8

phương án 16: thánh tập khí linh tương ( nhậm tuyển )*50

phương án 17: thần chú khí linh tương ( nhậm tuyển )*25

phương án 18: kinh thế thần chú khí linh tương ( nhậm tuyển )*6

 

Zalo hỗ trợ
Game nổi bật