Huyễn Tướng AFK NTBgame China DX
暴走萌星人(激爽0.1折)

Huyễn Tướng AFK NTBgame China DX

Đăng nhập tặng knb + tướng + trang bị + nạp giảm giá 99% các gói trong game, 350k =10k tệ
DXChiến thuậtThẻ bàiTam QuốcVõ Thuật
Tỉ lệ nạp:1:10Người chơi:979.212Kích thước:601.1MNgày Open:06-12-2023
Hãy xem kỹ thông tin game để chơi game thuận lợi.
Nạp game liên hệ:
Facebook: Nguyễn Thanh Bình & Tiến Trần
Zalo: 0373.556.066 & 0369.221.113
Hãy đọc kỹ thông tin game. Mạng kém thì fake sang china theo HD: ntbgame.com/speedcn,  Tải APP cho android mới nhất: APP BĂNG HỎA, ANDROID 14 tải phần mềm sau để chơi được game Link tải
Không tạo acc trong game, tạo acc game Băng Hỏa tại ntbgame.com/bh, tạo acc game Dongxi: https://ntbgame.net/blog/hdta. Nạp game tự động theo link: ntbgame.com/napgame
VIP IOS BĂNG HỎA = 60K , VIP IOS DONGXI = 40K tại https://ntbgame.net/blog/vipdx
Tuyển CTV game liên hệ zalo 037.355.6066 hoặc fb : https://www.facebook.com/soi.gianac.12
Nhận 5 tệ cho tài khoản Băng Hỏa mới theo hướng dẫn NTBgame.com/bh, Các game Việt Hóa bị lỗi thì tải bản gốc china chơi qua hướng dẫn, sau đó mới tải lại bản Việt Hóa
- Anh em tạo tên nhân vật yêu cầu không dấu, không ký tự đặc biệt, để tiếng anh hoặc trung để tránh lỗi nạp không về nhân vật.
Ưu đãi

Đăng nhập tặng knb + tướng + trang bị + nạp giảm giá 99% các gói trong game, 350k =10k tệ

LINK NHẬN CODE VIP TƯỚNG LỮ BỐ +LƯỢT QUAY: Link tham gia

1 2 3 4

Phúc lợi nạp

BONUS 1: Nạp 500 tệ đầu tiên sv được quyền đổi tên sv + quà :xưng hào" chiến hỏa trọng nhiên", 5 tinh thần ma toái phiến *300 , cao cấp chiêu mộ lệnh *200

BONUS2: Nạp tổng trong ngày nhận quà:

đan nhật sung trị 1000 nguyên lễ bao: vũ tương kinh nghiệm *500w , ngân lưỡng *500w , tiến giai thạch *1000
đan nhật luy sung 5000 nguyên lễ bao: vũ tương kinh nghiệm *2500w , ngân lưỡng *2500w , tiến giai thạch *5000
đan nhật luy sung 10000 nguyên lễ bao: cao cấp chiêu mộ lệnh *40 , thần thiết *600 , tử hỏa *100
đan nhật luy sung 20000 nguyên lễ bao: điểm tương lệnh *10, thần thiết *1200 , tử hỏa *200
đan nhật luy sung 30000 nguyên lễ bao: 5 tinh thần ma toái phiến *200 , tử tinh ấn *6 , bảo ngọc nguyên thạch *30000
đan nhật luy sung 50000 nguyên lễ bao: 5 tinh thần ma toái phiến *400 , tử tinh ấn *12 , bảo ngọc nguyên thạch *60000
đan nhật sung trị 100000 nguyên lễ bao: 3 tinh hồng trang tự tuyển trang *5 , nguyện lực *60 , ngân lưỡng *5000w

BONUS3: Tổng nạp trong ngày đạt, chỉ được chọn mốc cao nhất nhận 1 lần, không bao gồm mốc dưới:

đan nhật luy sung 10000 nguyên ngạch ngoại: cao cấp chiêu mộ lệnh *60 , điểm tương lệnh *10 , 5 tinh thần ma toái phiến *70 nhậm tuyển nhất chủng

đan nhật luy sung 20000 nguyên ngạch ngoại: cao cấp chiêu mộ lệnh *120 , điểm tương lệnh *20 , 5 tinh thần ma toái phiến *140 nhậm tuyển 1 chủng
đan nhật luy sung 30000 nguyên ngạch ngoại: 2 tinh thần trang sáo trang tự tuyển *1, 5 tinh thần ma toái phiến *150 , vũ tương kinh nghiệm *1.4e nhậm tuyển 1 chủng
đan nhật luy sung 50000 nguyên ngạch ngoại: 3 tinh thần trang tự tuyển *1, 5 tinh thần ma toái phiến *170 , vũ tương kinh nghiệm *2.5e nhậm tuyển 1 chủng
đan nhật luy sung 100000 nguyên ngạch ngoại: nguyện lực *120 , 9 tinh anh hồn *1 , 6 tinh anh hồn *2, công hội cống hiến *30000 nhậm tuyển 1 chủng

Zalo hỗ trợ
Game nổi bật