Tam Quốc Origin NTBgame Việt Hóa

Tam Quốc Origin NTBgame Việt Hóa

100K kim cương + quà VIP15 + thần tướng Lữ Bố
Chiến thuậtTam Quốc
Tỉ lệ nạp:1:1000Người chơi:1.398.301Kích thước:532MBNgày Open:31-12-2022
Hãy xem kỹ thông tin game để chơi game thuận lợi.
Hãy đọc kỹ thông tin game. Mạng kém thì fake sang china theo HD: ntbgame.com/speedcn,  Tải APP cho android mới nhất: APP BĂNG HỎA, ANDROID 14 tải phần mềm sau để chơi được game Link tải
Không tạo acc trong game, tạo acc game Băng Hỏa tại ntbgame.com/bh, tạo acc game Dongxi: https://ntbgame.net/blog/hdta. Nạp game tự động theo link: ntbgame.com/napgame
VIP IOS BĂNG HỎA = 60 , VIP IOS DONGXI = 40 tại https://ntbgame.net/blog/vipdx

Nhận 5 tệ cho tài khoản Băng Hỏa mới theo hướng dẫn NTBgame.com/bh, Các game Việt Hóa bị lỗi thì tải bản gốc china chơi qua hướng dẫn, sau đó mới tải lại bản Việt Hóa
- Anh em tạo tên nhân vật yêu cầu không dấu, không ký tự đặc biệt, để tiếng anh hoặc trung để tránh lỗi nạp không về nhân vật.
Ưu đãi

Xem hướng dẫn đăng ký, đăng nhập tại đây: https://ntbgame.com/blog/hd3qorg 

**CHÚ Ý ANH EM IOS TẢI IPA Ở LINK NÀY: https://drive.google.com/file/d/1MQVT6k_p8r_ZWM2uhERLNokJtdcpgOIu/view?usp=share_link , SAU ĐÓ CÀI VÔ ĐT THEO HƯỚNG DẪN ntbgame.com/ipa

- Tặng 100K kim cương (sử dụng code aiao7zjjpr5q , trên điện thoại tải bàn phím ảo BKAV về để nhập được code), đăng nhập mỗi ngày nhận sll kim cương và vật phẩm

- Nhận full quà VIP15: thần tướng Lữ Bố *13, set trang bị vàng và hàng loạt vật phẩm giá trị.

- Đầy đủ hoạt động PVP liên server, tích tiêu, tích nạp, thẻ tháng (2 thẻ, mỗi ngày nhận tổng 10K kc)

Lưu ý: vẫn VIP0 nhưng có thể nhận full quà VIP15

3qorg-1 3qorg-2 3qorg-3 3qorg-5

Các gói ưu đãi

- Tỷ lệ nạp 1:1000 tức 1 tệ được 1000 kim cương (nạp chi tiết inbox ad web nhé)

Phúc lợi nạp

Hoạt động 1: Mỗi lần tích lũy 1000 tệ, tặng thêm lục sắc tướng *2

Hoạt động 2: nạp tích lũy (áp dụng song song với event tích lũy nạp trong game)\

+ Tích lũy nạp 500 tệ: ngũ thải thạch *300, thất thải thần thạch *300, đột phá thạch *1000, ưu chất đoán tạo thạch *500, khâm định danh tương lục *5, thẻ tháng cao cấp, thẻ tháng chí tôn.

 + Tích lũy nạp 1000 tệ: ngũ thải thạch *1000, thất thải thần thạch *1000, đột phá thạch *5000, đăng du *1000, ưu chất đoán tạo thạch *1500, vạn quân bố trận quyển *500, chanh sắc trang bị tương *500, giám định tài liêu bao *300, 2-5 cấp mã hồn bao *200, thần tướng Triệu Vân, thần tướng Mã Siêu.

+ Tích lũy nạp 2000 tệ: ngũ thải thạch *2000, thất thải thần thạch *2000, đột phá thạch *5000, đăng du *5000, ưu chất đoán tạo thạch *1500, tinh luyện thạch *2000, vạn quân bố trận quyển *1000, giám định tài liêu bao *500, tam quốc danh tương lục *2, thần tướng Tào Tháo, Lữ Bố.

 + Tích lũy nạp 3000 tệ: ngũ thải thạch *3000, thất thải thần thạch *3000, đột phá thạch *10000, đăng du *4000, ưu chất đoán tạo thạch *2000, tinh luyện thạch *2000, vạn quân bố trận quyển *2000, giám định tài liêu bao *500, tôn tử binh pháp 7 giai *2, 4-7 mã hồn bao *1000, thần tướng Lữ Bố.

+ Tích lũy nạp 5000 tệ: ngũ thải thạch *10000, thất thải thần thạch *10000, đột phá thạch *20000, đăng du *10000, ưu chất đoán tạo thạch *8000, tinh luyện thạch *3000, vạn quân bố trận quyển *3000, giám định tài liêu bao *1000, tôn tử binh pháp 7 giai *2, 10-14 mã hồn bao *500, Lữ Bố *2

+ Tích lũy nạp 10000 tệ: ngũ thải thạch *10000, thất thải thần thạch *10000, đột phá thạch *50000, đăng du *50000, ưu chất đoán tạo thạch *10000, tinh luyện thạch *5000, vạn quân bố trận quyển *5000, giám định tài liêu bao *2000, 10-14 mã hồn bao *1000, tôn tử binh pháp 7 giai *5, Lữ Bố *5

Bảng VIP

VIP8 = 50 tệ = 200K

VIP9 = 100 tệ = 380K

VIP10 = 150 tệ = 570K

VIP11 = 200 tệ = 760K

VIP12 = 500 tệ = 1900K

VIP13 = 800 tệ = 3050K

VIP14 = 1200 tệ = 4560K

Full VIP15 = 1800 tệ = 6800k

Tam Quốc Origin NTBgame Việt Hóa
Tam Quốc Origin NTBgame Việt Hóa
Tam Quốc Origin NTBgame Việt Hóa
Tam Quốc Origin NTBgame Việt Hóa
Tam Quốc Origin NTBgame Việt Hóa
Tam Quốc Origin NTBgame Việt Hóa
Tam Quốc Origin NTBgame Việt Hóa
Tam Quốc Origin NTBgame Việt Hóa
Tam Quốc Origin NTBgame Việt Hóa
Tam Quốc Origin NTBgame Việt Hóa
Tam Quốc Origin NTBgame Việt Hóa
Tam Quốc Origin NTBgame Việt Hóa
Tam Quốc Origin NTBgame Việt Hóa
Zalo hỗ trợ
Game nổi bật